Bog

Konfliktzonen Danmark : stridende fortællinger om nyere dansk historie

Af (
2018
)

Anmeldelse

Konfliktzonen Danmark

01 nov.18

En fagligt velfunderet og flot udstyret artikelsamling, der piller ved dansk selvforståelse og det ensidige billede af Danmark som et hyggeligt, harmonisk og demokratisk velfærdssamfund.

Bidragyderne, der er historikere og andre forskere, har udvalgt en række centrale historiske begivenheder fra de seneste 200 år og påviser, at tolkningen af dem ikke er præget af konsensus, som man ellers godt kunne få opfattelsen af, men sandelig også af konflikter. Forfatterne opererer med de dominerende grundfortællinger, som hele tiden udfordres af modfortællinger. De fastslår, at der ikke findes en entydig og endegyldig historisk fortælling om et givet emne, men flere forskellige udlægninger og tolkninger, der tjener forskellige formål. Heller ikke faghistorikerne er uhildede, men deres fortællinger bør være redelige og sandsynlige tolkninger ud fra den viden, vi har.

De forskellige konfliktzoner er velvalgte. Bidragyderne sætter dansk historie i perspektiv med deres overskuelige fremstilling af forskellige grundfortællinger og de tilhørende modfortællinger og viser, hvordan de er blevet brugt til at legitimere nutidens politiske standpunkter. Bogen gør op med opfattelsen af de dominerende grundfortællinger som en objektiv sandhed, men som en af forfatterne udtrykker det, har fortidens identitetsskabende myter vist sig at være ualmindeligt sejlivede.

Jeg hæfter mig bl.a. ved afsnittet om traumet fra 1864, fordi det har givet anledning til flere forskellige tolkninger både af historikere, politikere og også kunstnere, der helt op i nutiden har præget vores opfattelse af nederlaget og baggrunden for det. Det beskrives på forbilledlig vis af historikeren Rasmus Glenthøj. Det samme gælder Besættelsen, der er beskrevet i et utal af værker. Også her giver bogens afsnit et godt og overskueligt overblik over de divergerende tolkninger.

Det er ikke en gængs bog om et stykke Danmarkshistorie, men en tværgående bog om historiesyn. Efter endt læsning er man ikke i tvivl om, at historieforståelsen ikke er statisk, men forandrer sig i takt med tiden og dens behov og farves af, om det er historikere, politikere, kunstnere eller andre, der tolker.

Bogdetaljer

Forlag
Gad
Faustnummer
54852223
ISBN
9788712056331
Antal sider
407

Brugernes anmeldelser

1 anmeldelse
Log ind eller opret en konto for at skrive kommentarer
AfOle S.D. Hansen
fre, 07/12/2018 - 19:23

KONFLIKTZONER ER NOGET AF DET BEDSTE DER ER UDGIVET I NYERE TID OM DANSK HISTORIE.

UDEN KONMFLIKT INGEN HISTORIE, DET KAN IKKE SIGRES BEDRE.

JEG ANBFALER DENNE BOG TIL ALLER INTERESSDERET I DANSKE SAMFUNDSFORHOLD.

 

JERES. OLE S.D. HANSEN, CANDF. POLIT.