Bog

Heden

Af (
2019
)

Anmeldelse

Heden af Hans Jørgen Degn

02 maj.19

Betydelig faglig viden og stor praktisk erfaring går hånd i hånd i denne omfattende bog, der stiller skarpt på hedens tilstand.

Heden er et kulturlandskab, der gennem århundreder er blevet brugt og misbrugt af mennesker. Forfatteren, der er biolog og tidligere ansat i Ringkøbing Amt, dokumenterer, at vores højt besungne kulturarv er i fare. Klart, overskueligt og meget detaljeret behandler forfatteren hedens historie, dens nuværende tilstand, beskyttelse og pleje af heden og afslutningsvis et kig ind i fremtiden. De mange fotos, kort og tabeller underbygger fint teksten.

Forfatteren dokumenterer, at hedearealerne er blevet reduceret meget i løbet af de sidste 100 år. Dyre- og plantelivet har ændret sig, ikke mindst pga. den øgede kvælstofudledning, og Blicher ville have svært ved at genkende heden. Vi er mange, der beklager den spektakulære urfugls forsvinden, mens vi næppe lægger mærke til småkravlet, hvor man dog kan glæde sig over, at den trehornede skarnbasse i det mindste er i fremgang. Konklusionen er, at naturkvaliteten på heden er forringet.

Naturens tilstand kortlægges på to forskellige, ikke sammenlignelige måder. Af det ene målesystem fremgår det, at de tørre heder har det rimeligt godt. Det andet system viser en langt mere ugunstig tilstand. Man kan kun give forfatteren ret i, at et bedre målesystem må udvikles.

Heden er et kulturlandskab, som vil springe i skov, hvis den ikke plejes. En formel beskyttelse på papiret er nødvendig, men langt fra nok, som forfatteren påviser. Der skal aktiv pleje til, og forfatteren giver en grundig og nuanceret gennemgang af de forskellige plejemetoder, deres fordele og ulemper og økonomien i og effekten af de forskellige former for hedepleje.

Om heden har en fremtid, afhænger dels af naturen, men i endnu højere grad af mennesker. Det er et politisk og økonomisk spørgsmål, hvor meget man er villig til at gøre for at bevare og beskytte hederne, inden det er for sent. Hvis denne bog var pligtlæsning, ville de berørte politikere og embedsmænd være godt klædt på til at træffe deres beslutninger. Forfatterens egen konklusion er ikke alt for optimistisk, som det antydes i hans dedikation til børnebørnene, der vil få færre muligheder for herlige oplevelser på hederne, end forfatteren har haft.

Forfatterens store force er, at han forener det videnskabelige med det praktiske. Han er en mand med markante holdninger, og hans kritik er velunderbygget. Hvis man vil have et grundigt indblik i hedens historie og nuværende tilstand, er bogen svær at komme uden om.

Bogdetaljer

Forlag
Aarhus Universitetsforlag
Faustnummer
46370155
ISBN
9788771847079
Antal sider
271

Brugernes anmeldelser

0 anmeldelse
Log ind eller opret en konto for at skrive kommentarer