Bog

Forstå populismen!

Af (
2018
)

Anmeldelse

Forstå populismen af Anna Libak

15 jun.18

Et velargumenteret opgør med den forsimplede fremstilling af populismen som en entydig, negativ bevægelse.

’Forstå populismen’ er en bog i Gyldendals udmærkede serie ’Til tiden’, der sætter aktuelle emner ind i en større sammenhæng. Det gør Anna Libak, journalist og cand.mag. i samfundsfag og russisk, klart og analytisk i denne lille bog om et højaktuelt emne. Hun tager fat på populismebegrebet, der for mange har en negativ klang, og som folk bruger til at slå hinanden i hovedet med. Libak anlægger et mere nuanceret syn og ser ikke populismen som en trussel mod Vesten, men som en reaktion på globaliseringens negative effekter.

Populismen er ikke en entydig bevægelse. Libak beskriver populismen som en metode til selviscenesættelse, som i større eller mindre grad bruges af alle politiske partier. I Vesten sker det på et demokratisk grundlag, men sådan er det ikke alle steder i verden. Populismen er en reaktion på de store kriser, der er fulgt i globaliseringens kølvand, som finanskriser og flygtningekriser. Globaliseringen har gjort en lille elite enormt rige, men har ikke gavnet resten af befolkningen. Den store forbrødring, man engang troede på, var en utopi, for meget forskellige kulturer og religioner har vist sig ikke uden videre at kunne eksistere sammen.

Vi skal forholde os til en helt ny verdensorden. Magtens centrum forskyder sig, og det er ikke længere Vesten, der sætter dagsordenen og udbreder sine værdier til resten af verden. Nu gælder det med forfatterens ord om at forhindre, at resten af verden laver os om.

Globaliseringen opstod i kølvandet på den kolde krigs afslutning, og den er kommet for at blive, men den kan og skal styres. Her skal politikerne på banen, men udfordringerne er så store, at de kun kan løses i fællesskab. Libak kommer i den forbindelse med en række gode og velbegrundede råd til politikerne. Globaliseringens negative sider skal bekæmpes, også selv om det koster, og det gøres bedst inden for EU’s rammer, og EU må være parat til at revidere love og konventioner, så de passer til virkelighedens verden. Man må indse, at man ikke kan bygge et samfund, hvor alle kulturer skal kunne eksistere sammen, og derfor skal indvandring fra fremmede kulturer begrænses. Man skal desuden sørge for, at globaliseringen kommer alle til gode og ikke kun en lille elite.

Det er lykkedes forfatteren klart og overskueligt at rydde op i begrebsforvirringen og sætte fokus på nogle af de store problemer, Vesten står over for i dag. Hun træder sikkert på et par ømme tæer undervejs, men hendes bog er et godt udgangspunkt for den åbne og fordomsfrie diskussion, hun efterlyser.

Bogdetaljer

Forlag
Gyldendal
Faustnummer
54197160
ISBN
9788702262353
Antal sider
189

Brugernes anmeldelser

0 anmeldelse
Log ind eller opret en konto for at skrive kommentarer