Forfatter

Morten Nielsen

Dansk litteratur fra 1940-49

1940’ernes litteratur

Kun få måneder inde i 1940’erne brød 2. Verdenskrig ud i Danmark, og krigens udbrud prægede ikke bare den danske befolknings hverdag, men den satte også en brat stopper for den sprudlende kreativitet og kunstneriske iver, som mellemkrigstidens kulturliv havde været tydeligt præget af. I 1930’erne havde et stærkt politisk engagement sat sine iøjnefaldende spor i kulturlivet og æstetiske og ideologiske ismer, havde afløst hinanden i en lind strøm.

Læs mere