Bog

Spørgsmålene

Af (
2012
)

Anmeldelse

Majse Aymo-Boot: Spørgsmålene

Majse Aymo-Boot (født 1974) udgav sidste år bogen Spørgsmålene, en lille sag på tres sider publiceret af forlaget Basilisk, hvorved forfatteren også fungerer som redaktør.

Denne bog rummer, og er bygget op omkring en lang række af spørgsmål, der overordnet er inddelt i to sektioner, der omkring værkets midte, adskilles af to blanke sider. Hver side indeholder omkring seks til elleve spørgsmål. Spørgsmålene i Spørgsmålene, synes ikke at have nogen overordnet kategoriinddeling eller systematik over sig – i hvert fald, er den ikke umiddelbart at se. Dog er der visse tematikker og figurer, der gentages undervejs i bogen. Ligeledes, gives der ikke nogle deciderede svar på spørgsmålene, dog bliver visse af dem, yderligere reflekteret over i andre spørgsmål.

Spørgsmålene der stilles, har både karakter af at være kryptiske, gådefulde, ligefremme, filosoferende, poetiske, platte, satiriske, underfundige, metareflekterende, barnlige, naive, legende, søgende, konstaterende og meget andet. Tilsammen udgør de et univers, man som læser bliver ledt ind i, dels af de spørgsmål der gives, de svar man ihærdigt prøver at finde, både i og uden for værket, eller på den måde, at de giver læseren anledning til nye spørgsmål.

For eksempel, er noget af det der har vakt mest undren hos undertegnede, været, at bogen eftersigende (jævnfør forlaget Basilisk hjemmeside) skulle bestå af 672 spørgsmål. Ved en hurtig gennemtælling, synes det dog umiddelbart kun som om, at der forefindes 471 spørgsmål, i hvert fald indenfor værkets fysiske rammer – det vil sige i bogen. Spørgsmålet er så, hvor de resterende 201 spørgsmål er henne? Skal de læses mellem linjerne? Skal de findes uden for værket? Eller noget helt tredje?

Al god kunst og litteratur, er som oftest den, der enten stiller spørgsmål ved noget, herunder også sig selv, eller den, der giver anledning til spørgsmål hos modtageren, og dette må i sandhed siges at gøre sig gældende i Majse Aymo-Boots lille værk, hvorfor det da også er ganske forståeligt, at hun modtager Albertine-prisen 2013 for dette.

Bogdetaljer

Forlag
Basilisk
Faustnummer
29577579
Graphic
Nina Støttrup Larsen
ISBN
9788791407703
Antal sider
60

Brugernes anmeldelser

0 anmeldelse
Log ind eller opret en konto for at skrive kommentarer