Anonym (ikke efterprøvet)

At have og ikke have af Ernest Hemingway

”En mand der ikke har noget, der ikke har nogen, han kan ingenting, han kan godt pakke sammen” det er den sidste og bitre erkendelse Harry Morgan når frem til.

Egalias døtre af Gerd Brantenberg

Handlingen udspiller sig i landet Egalia, hvor det er kvinderne, der har magten, og mændene er dem, der går hjemme og holder hus og passer børn. anbefalet af Antonie Kristensen, Københavns Hovedbibliotek

Fagre nye verden

Fremtidsroman med satire over menneskenes stræben efter mekanisering, rationalisering og standardisering - Foregår anno 632 efter Henry Ford. Originaludgave 1932

Frydenholm

Originaludgave: 1962 Satire over de uheldige forhold under besættelsen, specielt jagten på de danske kommunister. 2. del af Idealister

Det forsømte forår

Hvas satire over forholdene i et københavnsk gymnasium omkring 1920: åndssløvt terperi, uforstående, sadistiske lærere

Min søns bror

En naiv jødisk professor inviteres med hele sin familie til Washington for måske at blive præsidentens rådgiver eller udenrigsminister i stedet for Kissinger

Fædrene æde druer

Humoristisk og grotesk skildring af en dansk herregårdsslægts opløsning og forfald i 1800-tallet

Fiskenes føde

En række mystiske dødsfald bringer en kvindelig, svensk advokat på sporet af et institut for bioteknologi, hvis udenlandske bagmænd bruger alle midler for at hemmeligholde, hvad der forskes i. Sammenhørende: Fiskenes føde; Fløjlsændernes år; falkens flugt; Større end sandheden; Første fredag; haveri…