Anonym (ikke efterprøvet)

Brorson - sjælens digter

’Sjælens digter’ er en interessant, nuanceret og velskrevet introduktion til vores store pietistiske salmedigters liv og værker.

H. A. Brorson

Fortolkning af Hans Adolph Brorsons (1694-1764) forfatterskab

Himmelgrus

Indhold: Lars Busk Sørensen ; Hans Anker Jørgensen ; Lisbeth Smedegaard Andersen ; Leif Rasmussen ; Sten Kaalø ; Jens Rosendal ; Johannes Johansen ; Inge Hertz Aarestrup ; Johannes Møllehave ; Holger Lissner Med litteraturhenvisninger og internetadresser

Solskin og lyn

N.F.S. Grundtvigs (1783-1872) livshistorie fortalt med 50 af hans sange og salmer som bærende konstruktion, udvalgt enten fordi de er blevet sunget meget eller fordi de betød noget særligt i hans livsværk

Glade jul

Billedbog om hvordan verdens kendteste julesalme, "Glade jul" blev til juleaften 1818 i den fattige tyrolerlandsby Oberndorf. Landsbyens præst, pastor Mohr, skriver teksten, og organisten Franz Gruber sætter melodi til