Anonym (ikke efterprøvet)

Den evige jøde af Bergljot Hobæk Haff

Et hårrejsende styrtdyk ned i den europæiske jødes kamp for livet i 1500- tallets Europa.   Anbefalet af bibliotekar Vibeke Kjær, Ebeltoft Bibliotek

Q - Carafas øje af Luther Blissett

Baggrunden for romanen er protestanternes oprør mod den katolske kirke, som bliver skudt i gang med Luthers opdukken på scenen omkring 1518, og de efterfølgende religionskrige og bondeoprør, som slutter med fundamentalismens sejr inden for både protestantismen og katolicismen i midten af 1550'erne.

Min Kristin

Farverig og underholdende historisk murstensroman med adelskvinden Kristina Gyllenstjerne i centrum af de dramatiske begivenheder i Norden i første halvdel af 1500-tallet.

En rævebog

Gendigtning af allegorisk dyrefabel fra 1500-tallet, hvor alle stænder med adelsmænd og rigsråder og konger i renæssancens kongedømmer er beskrevet som dyr med løven som konge

Den danske reformation

Et velskrevet og gennemillustreret stykke danmarkshistorie, der giver et kort og nuanceret indblik i en meget afgørende historisk periode.

Historien om Danmark. Bd. 2

Historien om Danmark fortæller hele danmarkshistorien i to bind på hver ca. 400 sider – skrevet til hele Danmark. Andet bind, som dækker perioden fra Reformationen 1536 til ca. 1990, kort efter den kolde krigs afslutning, udkommer i efteråret 2017, samtidig med at DR udsender de næste fem afsnit,…

Luther og Danmark i 500 år

I 2017 er det 500 år siden Luther slog de såkaldte teser op på døren ind til slotskirken i Wittenberg. I Luther og Danmark beskriver Martin Schwarz Lausten, hvordan vi i Danmark fra 1500-tallets reformation til nyeste tid har brugt (og misbrugt) Luther og hans tanker. Såvel kirke som statsmagt…

Tænkepauser: Reformationen

Demokrati og velfærdsstat, nazisme og jødehad. Alt sammen følger det i hælene på den rodebunke til reformationen, som vel ikke engang Vorherre kan hitte rede i. Mange af os tror sågar, at det var den kriseramte munk Martin Luther, som slog de 95 teser mod kirkens afladshandel op på kirkedøren i…

Martin

Reformationen i streger. Et flot værk og en vellykket introduktion til en stor historiske skikkelse.