Anonym (ikke efterprøvet)

Den evige jøde af Bergljot Hobæk Haff

Et hårrejsende styrtdyk ned i den europæiske jødes kamp for livet i 1500- tallets Europa.   Anbefalet af bibliotekar Vibeke Kjær, Ebeltoft Bibliotek

Q - Carafas øje af Luther Blissett

Baggrunden for romanen er protestanternes oprør mod den katolske kirke, som bliver skudt i gang med Luthers opdukken på scenen omkring 1518, og de efterfølgende religionskrige og bondeoprør, som slutter med fundamentalismens sejr inden for både protestantismen og katolicismen i midten af 1550'erne.

Historien om Danmark. Bd. 2

Historien om Danmark fortæller hele danmarkshistorien i to bind på hver ca. 400 sider – skrevet til hele Danmark. Andet bind, som dækker perioden fra Reformationen 1536 til ca. 1990, kort efter den kolde krigs afslutning, udkommer i efteråret 2017, samtidig med at DR udsender de næste fem afsnit,…

Luther og Danmark i 500 år

I 2017 er det 500 år siden Luther slog de såkaldte teser op på døren ind til slotskirken i Wittenberg. I Luther og Danmark beskriver Martin Schwarz Lausten, hvordan vi i Danmark fra 1500-tallets reformation til nyeste tid har brugt (og misbrugt) Luther og hans tanker. Såvel kirke som statsmagt…

Tænkepauser: Reformationen

Demokrati og velfærdsstat, nazisme og jødehad. Alt sammen følger det i hælene på den rodebunke til reformationen, som vel ikke engang Vorherre kan hitte rede i. Mange af os tror sågar, at det var den kriseramte munk Martin Luther, som slog de 95 teser mod kirkens afladshandel op på kirkedøren i…

Martin

Martin Luther er af kæmpe vigtighed for historien og nu kan du få fortællingen om ham på en spændende, underholdende og tankevækkende måde; Tom Kristensen har både tegnet og skrevet tegneserien "Martin"."Martin" handler om hvordan én person ændrede både kirken og verden. Det handler om…

Manteuffel

Hanau den 10. november 1938. Krystalnatten har efterladt synagogen som en rygende ruinhob. Men i et uskadt hulrum bag toraskrinet dukker en samling gamle dokumenter op. Sagen overdrages til »SS-Ahnenerbe«, hvor nazisterne forsker i germansk heltedåd og okkulte fænomener. For dem er dokumenterne…

Litterær reformation

Om det religiøse og litterære tilbud som Luther med sin nye lære gav dansk kultur, og om hvordan det blev modtaget og litterært formidlet i Danmark.

Hvorfor er vi så glade for staten?

Via en kobling af teologi og jura analyseres reformationens aftryk på vores moderne liv, kultur og samfund, herunder vores tiltro til staten som institution