Anonym (ikke efterprøvet)

Efterforskerne

Den tidligere leder af Rejseholdet Bent Isager-Nielsen fortæller om det tætte samarbejde med retsmedicinere og retsantropologer, der ofte bidrager til opklaringen af en forbrydelse

Morakker

Beretningen om politimanden Hans Haahrs karriere som betjent i Grønland og i Aarhus, hvor han bliver dømt for korruption og fyret. En fortælling om de uskrevne regler og arbejdskulturen, der hersker hos politiet