Anonym (ikke efterprøvet)

Ditlevsen, Tove - Vilhelms værelse

Vilhelms værelse er ikke bare en simpel fortælling om kærlighed og skilsmisse, men derimod en skildring af forvirrede følelser i forhold til livets forunderlige og uretfærdige gang.

Brøgger, Suzanne - Creme fraiche

Suzanne Brøgger giver ordet til et aktivt handlende, skabende, selviscenesættende, kropsbevidst og kvindeligt subjekt i sin selvbiografiske føljeton 'Creme Fraiche'.

Borberg, Jytte - Eline Bessers læretid

Med masser af real-viden skildrer Jytte Borberg dagliglivet, sådan om det tager sig ud for køkkenregionens befolkning og som det leves i de fines stuer i år 1900.

Bodelsen, Anders - Bevisets stilling

I Bevisets stilling følger vi det enkelte menneskes konfrontation med og afmagt over for samfundets system, der fungerer som en stupid og umenneskelig maskine.

Andersen, Benny - Svantes Viser

Svantes viser er en lille roman, der på én og samme gang gengiver de folkekære viser og samtidig fortæller om Benny Andersens venskab med den opdigtede viseskriver Svante.  

Vinn Nielsen, Bent - Arbejdssky

Arbejdssky er ikke til at komme udenom, dels som et hovedværk i 70’ernes litterære samfundskritik, dels som en mursten i et forfatterskab, der tæller både romaner og tv- og radiospil.

Malinowski, Ivan - Kritik af Tavsheden

'Kritik af tavsheden', der udkom i 1974 er en af de vigtigste politiske digtsamlinger fra 70’erne og fasttømrer Ivan Malinowski som en digter med en skarp sans for sprog og samfund.