Anonym (ikke efterprøvet)

Bødker, Cecil - Øjet

Cecil Bødkers 'Øjet' ser en moderne virkelighed, der veksler mellem konkret sanselighed og abstrakt refleksion. Gennem øjet viser hun samtidig, hvordan individet reagerer, når omverdenen bliver til kaos.

Christensen, Inger - Det

Vores sprog er et værktøj, vi møder verden med. Problemet er bare, at sproget uvægerligt vokser sig større end os, der bruger det. "Det" er en poetisk petriskål, der viser os, hvordan sproget af sig selv skaber hele verdener.

Bjørnvig, Thorkild - Ravnen

Thorkild Bjørnvig er mester for et af dansk litteraturs store forfatterskaber. Med Ravnen forsøgte Bjørnvig at sætte ord på sammenhængen mellem menneske og kosmos.

Holm, Sven - Min elskede : en skabelonroman

Sven Holm udfolder en central tematik i modernistisk litteratur. I 'Min elskede' kredser han om fremmedgørelsen i samfundet. En del af Sven Holms 'Min elskede. En skabelonroman' er en spinkel fortælling om to udenlandske agenter, der vil vende op og ned på København. Ind imellem bryder Holm…

Panduro, Leif - De uanstændige

Panduros forfatterskab skildrer ofte afvigere, der er blevet trætte af normaliteten og hverdagens trivialitet. 'De uanstændige' er ingen undtagelse.

Heinesen, William - Det gode håb

William Heinesen er Færøernes største forfatter. Den historiske brevroman 'Det gode håb', som skildrer den menneskelige tolerance er et af forfatterskabets højdepunkter.

Ladegaard, Anna - Hvor var Hannah Jacoby?

I Hvor var Hannah Jacoby? bevæger Anna Ladegaard sig mellem realismen og modernismen. Stilen er dokumenterende, mens miljø og skikkelser skildres med dagligdagens sprog.

Højholt, Per - Turbo

Hvad vi forbinder med ordet turbo er fart, og inspireret af rockmusikeren Jimi Hendrix er farten netop det bærende element i Per Højholts sprogligt legende og betydningsforskydende digt 'Turbo'.