Anonym (ikke efterprøvet)

Hamsun

Om den norske digter og nobelpristager Knut Hamsuns (1859-1952) liv, værk og skæbne

Den skabende sfære

En sammenlignende læsning af Jan Kjærstads roman Homo Falsus og Sophus Claussens digt Digteren og Daarskaben ud fra den amerikanske kritikers Harold Blooms teorier om angsten for indflydelse som en altafgørende faktor i den litterære skabelsesproces