Anonym (ikke efterprøvet)

Kunsten at vandre og tænke

”Tab for alt ikke lysten til at gå: Jeg går mig hver dag det daglige velbefindende til Og går fra enhver sygdom; Jeg har gået mig mine bedste tanker til Og jeg kender ingen tanke så tung, at man jo ikke kan gå fra den” - ” Når man således bliver ved med at gå, så går det nok.” - Søren…

Menneskets forhold til naturen

Forholdet mellem natur og menneske er allestedsnærværende. Naturopfattelser varierer i takt med kulturhistoriske perioder og forskellige kulturelle traditioner. Dog skildres forholdet mellem natur og menneske ofte som en modsætningsfyldt relation. Uanset om naturen betragtes som noget der skal…

Aristoteles om hukommelse

En bevidsthedsfilosofisk og naturfilosofisk afhandling der beskriver en række psykiske fænomener der er relateret til både krop og sjæl

Walden

'Walden' er den ultimative livsstils-og selvhjælpsbog om det selvvalgte eksil fjernt fra dagligdagens stress og unødvendigheder. Originaludgave: 1854