Anonym (ikke efterprøvet)

Det multikulturelle

Det multikulturelle, etniske minoriteter eller kultursammenstød eller kulturmøder er forskellige betegnelser for de sider af globaliseringen som står for, at mennesker fra mange forskellige kulturer i dag lever sammen. Denne kulturelle splittelse er med eksempler fra hele verden velbeskrevet i…