Anonym (ikke efterprøvet)

Kong Valdemars Podebusk

I 1350 bliver Henning Podebusk en af kong Valdemar Atterdags mest betroede rådgivere; Efter Valdemars død hjælper Henning den unge Margrete i hendes bestræbelser på at videreføre Valdemars planer om at samle det danske rige; Samtidig forfølger Henning sine egne og familiens ambitioner

Rigets frue: Margrethe I

Historisk roman om dronning Margrete I (1353-1412), fra hun som seksårig bliver gift med kong Håkon af Norge, til hun dør af pest godt 50 år senere.