Anonym (ikke efterprøvet)

The Cairo diary

Marion er blevet sendt til Mont Saint-Michel klostret af Secret Service på grund af en skandale, hun har afsløret i Paris. Her finder hun i klostrets bibliotek en dagbog, der er dateret i 1928, og som ubønhørligt trækker hende tilbage i fortiden