Anonym (ikke efterprøvet)

Knud Rasmussen: General de Meza og Den Dansk-Tyske Krig 1864

General Christian Julius de Meza (1792-1865), overgeneralen fra krigen i 1864, blev gjort til syndebuk og sat fra bestillingen. Han var forhadt af politikerne - især krigsminister C.C. Lundbye - og blev offer for en folkestemning. Først eftertiden har givet ham oprejsning, og bogen »General de Meza…

Claes Johansen: Fodfolk

Fodfolk er en kollektivroman om en gruppe unge danske soldater og deres triste skæbne under krigen i 1864. Vi følger en garnisions tilbagetrækning fra fæstningsbyen Rendsborg til Danevirke, der for de uprøvede og uvidende soldater står som det uigennemtrængelige fæstningsværk. Men krigens endelige…

Nederlagets børn : en slægtsroman fra 1864

Nu er det længe siden: En sønderjysk familie følges fra slaget ved Dybbøl i 1864 og frem til systemskiftet i 1901. Familiens udvikling afspejler en omskiftelig periode i Danmarkshistorien med store politiske spørgsmål og omvæltninger i samfundslivet og privatlivet

D.G. Monrad - Menneske og mand - Riget, magten og æren

Biografi over den danske konseilspræsident i skæbneåret 1864, D.G. Monrad (1811-1887). Forfatteren søger at nuancere det fremherskende negative billede af ham ved at give en mere dækkende og indgående beskrivelse af hans personlighed, liv og karriere før, under og efter 1864.

Mordet ved Dybbøl Banke

Krimi. En dansk general er blevet myrdet, og den barske sergent Hans Bielke er tilkaldt for at opklare mordet. Det ligner umiddelbart en let sag, men opklaringen hindres af den militære ledelse, som har deres helt egen dagsorden. Da Preusserne samtidig øger bombardementerne bliver det et kapløb med…

General de Meza og Den Dansk-Tyske Krig 1864

Indhold: General Christian Julius de Meza, en biografi ; Optakten til krigen ; Forberedelserne og opmarchen ; Operationsplanerne ; Hæren ved Dannevirke ; Kampen mod ministeriet ; Reaktionerne efter tilbagetoget

1864

Indhold: Sønner af de slagne ; I kejserens skygge ; Danskhedens metamorfose ; Julirevolutionens vinde ; Et hus i splid ; Den slesvigske knude ; Folkets forår ; Det konstitutionelle monarki ; Den tabte fred ; Dansk og intet andet ; Cirklens kvadratur ; Krig som konfliktløsning ; En revolutionær klang…