Anonym (ikke efterprøvet)

Herrens vilje

Klosteret Eskildsø er fjerntbeliggende og livet går i rolige og ikke alt for strenge rammer. Men da Absalon bliver bisp, kommer der fokus på det lille kloster og den nærliggende landsby, hvor ikke alt går efter reglerne

Hildegard II

Biografisk roman om middelaldermystikeren, komponisten, abbedissen og meget mere, Hildegard von Bingen (1098-1179)

Syndernes forladelse

Den unge Gwyneth vokser op under fattige kår i 1800-tallets Skotland og ender i et kloster. En magtfuldkommen abbedisse gør livet til et helvede, og det lykkes Gwyneth at flygte, altimens hun har en ganske særlig ung mand i tankerne

Klosteret

9 nonner lever et stille liv i et afsides kloster i Spanien i 1930'erne, indtil et nyfødt drengebarn bliver afleveret ved porten og splitter nonnerne

Hildegard

Biografisk roman om middelaldermystikeren, komponisten, abbedissen og meget mere, Hildegard von Bingen (1098-1179)

Uendelige verden

Rammer pesten kun synderne, og vil retfærdigheden altid ske fyldest? Bestemt ikke i denne uafhængige fortsættelse af kæmpesuccesen 'Jordens søjler'.

Vejen til Jerusalem

Stormandssønnen Arn får hos cisterciensermunkene i Sverige og Danmark den bedste uddannelse, der findes i middelalderens Europa. Men hans lærere aner, at han ikke er bestemt til at være klosterbroder og vil gøre bedre fyldest som Kristi stridsmand i korstogene

Havfruestolen

Midtvejs i livet bliver Jessie Sullivan kaldt hjem til barndommens ø Egret Island ved South Carolinas kyst, fordi hendes mor opfører sig mere mærkeligt end ellers. Mødet med barndomsminderne og med Broder Thomas fra det lokale kloster tvinger hende til nye erkendelser

Djævelens værk

I begyndelsen af 1500-tallets England bliver klostrene tvangsnedlagt - I Scarnsea-klostret har man meget at skjule, og da det ender med flere mord, sendes den pukkelryggede sagfører Shardlake derned med en ung hjælper.

Unn fra Stjernestene

Med den stærke og lidenskabelige Unn i centrum fortælles om klosterliv, åndelige strømninger og hverdagsliv i 1300-tallets Sydgrønland