Anonym (ikke efterprøvet)

Kodal, Janus - Ingentings mestre

Janus Kodals langdigt 'Ingentings mestre' bevæger sig i to mønstre. Det ene er åbent, mens det andet er tæt og efterlader en spiralagtig effekt.