Anonym (ikke efterprøvet)

Sybil af Flora Rheta Schreiber

Flora Rheta Schreiber har skrevet en rystende beretning om, hvordan mishandlingen af et barn fører til en personlighedsspaltning med 16 forskellige jeg’er. Da jeg første gang læste Sybil, var det i forbindelse med et psykologikursus, jeg tog på HF. Jeg husker, hvor grebet jeg blev af historien, og i…

Kongen af Europa af Jan Kjærstad

En udviklingsroman om at miste alt og finde sig selv, om at have mange kundskaber, men alligevel ikke vide noget og om at passere livets portaler og komme ud på den anden side.Alf Veber tager på skitur nytårsaften år 1999 for at fejre årtusindskiftet på den fjeldtop i Jotunheimen, hvor han som ung…

Den skabende sfære

En sammenlignende læsning af Jan Kjærstads roman Homo Falsus og Sophus Claussens digt Digteren og Daarskaben ud fra den amerikanske kritikers Harold Blooms teorier om angsten for indflydelse som en altafgørende faktor i den litterære skabelsesproces