Anonym (ikke efterprøvet)

Mammutmanden

På baggrund af bl.a. breve, dagbøger og telegrammer fortælles dramadokumentarisk om Jeanette-, Vega- og Dijmphna-ekspeditionen i Polarhavet og om ægteparret Anna og August Thornams rejse til Østsibirien og deres ophold der

Om mus og mænd

Forfatteren fortæller om sit liv som fortrop for Kurt Thorsens selskab i Spanien, hvor hun var direktør indtil PFA-skandalen begyndte at rulle, og om kærlighedsforholdet til Kurt Thorsen som endte med et brag.