Anonym (ikke efterprøvet)

En på anmelderen

Er der grænser for hvad en anmelder kan skrive om et værk/en forfatter?

Status

Nina Faber er en ældre lyriker, der aldrig har fået den anerkendelse hun, måske, fortjener. Nu slagtes hendes nyeste digtsamling af kritikerne og Nina tager sagerne i egen hånd. Kunne betegnes som "En lyriker ser rødt"

Om vold og etik

I pamfletten argumenterer forfatteren for sin happening d. 24. marts 2011, hvor han ved et oplæsningsarrangement i LiteraturHaus rejste sig og kastede vand på litteraturkritikeren fra Weekendavisen, Lars Bukdahl. Desuden analyse af bogmarkedet og forholdet mellem forlag, litteraturanmeldere og…

Jeg taler til jer

Satirisk nøgleroman om personer og intriger i det københavnske forfatter- og kritikermiljø

Nådesløs

Psykologisk thriller om succesforfatteren Cullen Greenwich, der får en enkelt ondskabsfuld anmeldelse og opsøger manden bag den - Det er starten på en nådesløs og voldelig menneskejagt, hvor alles liv er på spil i et dramatisk opgør med mystiske hændelser