Anonym (ikke efterprøvet)

En på anmelderen

Er der grænser for hvad en anmelder kan skrive om et værk/en forfatter?

Status

Nina Faber er en ældre lyriker, der aldrig har fået den anerkendelse hun, måske, fortjener. Nu slagtes hendes nyeste digtsamling af kritikerne og Nina tager sagerne i egen hånd. Kunne betegnes som "En lyriker ser rødt"

Jeg taler til jer

Satirisk nøgleroman om personer og intriger i det københavnske forfatter- og kritikermiljø

Nådesløs

Psykologisk thriller om succesforfatteren Cullen Greenwich, der får en enkelt ondskabsfuld anmeldelse og opsøger manden bag den - Det er starten på en nådesløs og voldelig menneskejagt, hvor alles liv er på spil i et dramatisk opgør med mystiske hændelser