Anonym (ikke efterprøvet)

Elizabeth er forsvundet

Elizabeth er forsvundet. Men det er kun hendes veninde Maud, der er ved at blive dement, der tager det alvorligt. Og hende er der ingen der tror på, da hun ikke kan huske noget. Men fortiden rumsterer og den husker hun meget detaljeret. Også det mysterie som alle andre tilsyneladende har glemt.

Knivskarp

Hjerneforsker Troels W. Kjær afprøver et 6-ugers hjernetræningsforløb på skuespiller Mikael Birkkjær. Hans teori er, at de fleste vil kunne skærpe deres hjerne, idet hjernen ikke er noget statisk men kan optrænes, hvis man bruger den. Med de rette øvelser kan hjernen optimeres: skarpere hjerne,…

Erindring. Tænkepauser - viden til hverdagen

Glemmer du, så husker ... erindringsforsker Dorthe Berntsen ved Aarhus Universitet dig på, at erindring er menneskets x-faktor, den helt unikke evne, der gør os i stand til at knytte bånd, føle ansvar, frygt og taknemmelighed. Var det ikke for erindring, ville vores identitet blafre i vinden,…

En bog om hukommelsen

Indblik i hukommelsens verden, hvordan vi husker og hvordan hukommelsen hænger sammen.

Moonwalk med Einstein

Efter forfatteren overværede USA's mesterskab i hukommelse, beskriver han hukommelsesforskning fra hvordan flere af de store skakmestre tænker, over skuespillerne, til eksperter i kønsbestemmelse af kyllinger - Til sidst deltager han selv i hukommelsesmesterskabet og vinder

Oldtidskundskab

Et psykedelisk tids-trip leveret i sikker sprogstil med filosofiske og eksistentialistiske undertoner. Rejs med tilbage i tiden. Men kan man det?

Huskekunstnerne

Noel lider af en næsten autistisk hukommelse og bor hos sin mor, der lider af Alzheimer -  Han deltager i et medicinsk forsøg under den dæmoniske dr. Volta

Aristoteles om hukommelse

En bevidsthedsfilosofisk og naturfilosofisk afhandling der beskriver en række psykiske fænomener der er relateret til både krop og sjæl