Anonym (ikke efterprøvet)

40'ernes Danmark

Modstand, eftertænksomhed og eksistentiel usikkerhed prægede 1940’erne, hvor krigen og dens følger satte sine tydelige spor på hverdagslivet i Danmark. De spørgsmål og ændringer, som opstod i dette årti, blev ikke bare inddraget i litteraturen i 1940’erne, men bliver til stadighed ved med at…

Juttas år

"Kære Albertine - kære søde faster" sådan begynder den meget underholdende, morsomme og fascinerende historie om beboerne i Flakhavn i det sydfynske øhav.

Helt og heltinde

Hans Otto Jørgensen har om nogen i moderne dansk litteratur beskrevet miljøer og mennesker, hvis erfaringer kun undtagelsesvis bliver bragt i litterær form.

Grønne grænser

Farverig fortælling om dyrlægefamilien Bech og et tidsbillede af efterkrigstiden i Danmark.