Anonym (ikke efterprøvet)

Dugdråbeverden af Kobayashi Issa

Kobayashi Issa regnes som en af de fire store haiku-digtere i Japan. Med det udvalg af hans haiku-digte står det klart hvorfor han i dag er en af Japans mest værdsatte digtere.

Barnevognshaiku

Enkle digte skrevet på barnevognsturen løfter sig sjældent fra den private sfære.

Lysåret : kirkehaiku

Religiøse haikudigte, som er struktureret efter kirkeårets tekster, og de står alle i dialog med en bestemt tekst fra Det Nye Testamente eller en bestemt dag i kirkeåret

Haiku - håndbog

Indføring i haiku-digtets begrebsverden og litteraturhistorie med eksempler fra nogle af de mest berømte haiku-digte. Derudover anvisninger på, hvordan man selv kan skrive haiku

For dvælesjæle

Haiku-digte der forbinder nuet og naturens skiftende årstider med evigheden og det uendelige

De grønne skyggers land

Digte. Forfatterens ophold i Japan har givet inspiration til skitser, digte og haiku om bl.a. natursansninger, the og theceremonien

I det fri

Haiku-inspirerede digte om naturen og om kroppens fornemmelser

Haiku og kul

Digte i haikudigtningens formelle form, men i tema og emne mere koncentreret om at skildre stemning og følelse. Illustreret med abstrakte sort/hvide kultegninger

Overhaling

Digte - om og til unge, der ikke kan overholde færdselsloven. I en stram haiku-form, der også kunne være sms'er, tilskyndes de helt unge chauffører til at koncentrere sig om trafikken