Anonym (ikke efterprøvet)

Dugdråbeverden af Kobayashi Issa

Kobayashi Issa regnes som en af de fire store haiku-digtere i Japan. Med det udvalg af hans haiku-digte står det klart hvorfor han i dag er en af Japans mest værdsatte digtere.

Lysåret : kirkehaiku

Religiøse haikudigte, som er struktureret efter kirkeårets tekster, og de står alle i dialog med en bestemt tekst fra Det Nye Testamente eller en bestemt dag i kirkeåret

Environmental : haiku

Haiku-digte der overholder reglerne for den klassiske form og som alle dækker emnet miljø i forbindelse med årets gang fra vinter til vår og katastrofen på atomkraftværket i Fukushima i Japan den 11. marts 2011

Fukushima-digte

Digte i de japanske genrer, haiku, haibun, gyoshi, gogyoshi og tanka, om atomkatastrofen ved Fukushima, som følge af den tsunami der ramte Japan i 2011

Haiku - håndbog

Indføring i haiku-digtets begrebsverden og litteraturhistorie med eksempler fra nogle af de mest berømte haiku-digte. Derudover anvisninger på, hvordan man selv kan skrive haiku

For dvælesjæle

Haiku-digte der forbinder nuet og naturens skiftende årstider med evigheden og det uendelige

De grønne skyggers land

Digte. Forfatterens ophold i Japan har givet inspiration til skitser, digte og haiku om bl.a. natursansninger, the og theceremonien

I det fri

Haiku-inspirerede digte om naturen og om kroppens fornemmelser

Haiku og kul

Digte i haikudigtningens formelle form, men i tema og emne mere koncentreret om at skildre stemning og følelse. Illustreret med abstrakte sort/hvide kultegninger