Anonym (ikke efterprøvet)

Vi, de druknede af Carsten Jensen

Her er skibskatastrofer, død, had og længsel. Historier om helte og skurke i en sjældent vellykket cocktail af en storslået generationsroman om Marstal og de syv verdenshave.

Forstå populismen!

Et velargumenteret opgør med den forsimplede fremstilling af populismen som en entydig, negativ bevægelse.

Verdens skygge

En uomgængelig og velskrevet dystopisk roman om hvordan idealisme, penge og magt gennemstrømmer en globaliseret verden og forandrer mennesker og systemer.

Transporterne

Digte som i små, skiftende narrative billeder fortæller om tegn, ting og kroppe i forandring og opløsning.

Vold

Spænd sikkerhedsselen. Vold er en roman, der bringer dig ud i samfundets, sindets og Afrikas fjerne afkroge. Sjældent flytter man sig så langt fra lænestolen.

Mobilitet og tilknytning

Belyser de sociale, økonomiske og kulturelle årsager til at mennesker forlader deres hjemland for at blive migranter, og undersøger igennem ni studier hvordan en række migranter har oplevet det danske samfund.

Danmark 2030

Der tegnes et billede af et Danmark anno 2030 og globale udviklingsmønstre beskrives og analyseres ligesom der ses på hvilken rolle Danmark og Norden kan spille i fremtiden

Vi, de druknede

Her er skibskatastrofer, død, had og længsel. Historier om helte og skurke i en sjældent vellykket cocktail af en storslået generationsroman om Marstal og de syv verdenshave.