Anonym (ikke efterprøvet)

Fata Morgana af Gerda Hauge Nielsen

Kartoffeltyskere blev de kaldt – de indvandrere, der kom til Danmark i midten af 1700-tallet for at opdyrke den jyske hede. Befolkningen så skævt til dem. De nybyggere skal jo have alting foræret, skrev en københavnsk avis. Gerda Hauge Nielsen har skrevet kartoffeltyskernes historie, og det er…

Fata Morgana

"Vi mener ikke ret meget ud fra en overbevisning længere. Vores meninger er reduceret til et sæt værktøj som vi kan opnå social anseelse med." - Fata Morgana

Jens Lange til Rødkilde

Historisk fortælling om den driftige godsejer Jens Lange, som ejede og styrede landsbyerne i Ulbølle med hård hånd. Da ændringer i landbrugets kår i 1760'erne diskuteres politisk, bryder bøndernes utilfredshed med Lange ud

Flugten over havet

Irland 1846 - 13-årige Aderyn og hendes familie lever som fæstebønder. Trods fattigdom og den engelske godsejers undertrykkelse er der et stærkt sammenhold i landsbyen. Men da kartoffelhøsten slår fejl, tvinger godsejeren dem alle til at emigrere til Amerika