Anonym (ikke efterprøvet)

Hans Scherfig: Frydenholm

'Frydenholm' er Hans Scherfigs subjektive beskrivelse af besættelsestidens forløb fra 1940 til 1945. Centralt i romanen står arrestationen af de danske kommunister, der skete på Nazi-Tysklands foranledning og med det officielle Danmarks ganske beredvillige deltagelse.

Scherfig, Hans - Frydenholm

I 'Frydenholm' former Scherfig et uhyre vidtspændende persongalleri, der tilsammen tegner et bredt og kritisk billede af Danmark og danskerne under krigen.