Anonym (ikke efterprøvet)

Den litterære virkelighed

Interessant og velskrevet grundbog om litteratur har fokus på, hvad litteratur er og gør og kan blandt andet bruges på ungdomsuddannelserne.

Galskab i litteraturen

Inspirerende og fagligt velfunderet antologi om skønlitteraturens potentiale til at belyse galskaben. Fornem formidling, der udfordrer til selv at gå på opdagelse.

Vampyr - Forløb i medier

Undervisning med bid i. Vellykket og lettilgængelig introduktion til vampyren i film og tv-serier.

1. Verdenskrig

Bogen analyserer forløbet op til, under og efter 1. Verdenskrig. Den beskriver grundigt de sociale og politiske baggrunde fra midten af 1800-tallet og frem til 1914 og slutter af med et kapitel om verdenskrigens gravpladser og erindringssteder.

Grundtvig

Efter en kort biografisk præsentation af N.F.S. Grundtvig (1783-1872) følger 8 kapitler, hvor forskellige dele af Grundtvigs virke behandles. Hvert kapitel indeholder en kort præsentation af Grundtvigs arbejde indenfor det pågældende område, samt tre tekster, der anskueliggør hans idéer

Kend dig selv

Optryk af dialogen Alkibiades, Symposion, Hulebilledet fra Staten, Sokrates forsvarstale og uddrag af dialogen Theaitetos. Med indledning til hver af teksterne