Anonym (ikke efterprøvet)

Flygtninge

Tusindevis er på flugt fra krig og nød, og flygtningestrømmen slår alle rekorder. Det har givet inspiration til denne bogliste over nyere bøger, som skildrer forskellige flygtningeskæbner. 

Hans-Ulrich Treichel: Den bortkomne

De sidste krigsmåneder i Tyskland i 1945 og årene derefter skete der absurde og rystende hændelser, der først i nyere tid er blevet behandlet seriøst i skønlitteraturen. Krigen og flugten fra østområderne betød blandt andet, at familier blev splittet ad. I skovene i Østpreussen løb børn…

Rolf Erbst: Barakkerne

Der er udkommet en pæn stak barndomserindringer fra Sydslesvig. Stoffet for sådanne erindringer ligger lige for: Opvæksten i samspillet og spændingsfeltet mellem dansk og tysk er grundlæggende en god fortælling. Især mellemkrigstiden, nazi-årene og efterkrigstiden byder på masser af skæbner med hver…

Alen Meskovic: Ukulele Jam

Alen Meskovic er født i Bosnien i 1977 og opholdt sig fra 1992 til 1994 i en kroatisk flygtningelejr, før han kom til Danmark. Den delvis selvbiografiske handling i debutromanen Ukulele Jam er henlagt til disse år, da krigen på Balkan var på sit højeste. I romanen beskriver han også en drengs…

Erik Knoth: Wilhelm Gustloff

Det er fantastisk, så lidt skønlitteratur, der foreligger om verdens største skibskatastrofe: Flygtningeskibet Wilhelm Gustloffs forlis i Østersøen i januar 1945. Godt 9000 mennesker gik ned med skibet i det iskolde vand. Hovedparten var kvinder, børn og gamle mennesker. Skibet blev ramt af tre…

Siegfried Lenz: Forhistorien

I slutningen af Anden Verdenskrig og i årene efter blev hen ved 18 millioner tyskere fordrevet fra de tyske østprovinser og fra mindretalsområderne i Østeuropa. Dette faktum har helt frem til i dag ligget som en tung dyne over den offentlige debat i Tyskland – landet, der ellers i modsætning til så…

Trækfugle af Marianne Fredriksson

src="https://www.liIntens og inderlig bog, som på én gang er et kammerspil om venskab og en reportage fra den verdenspolitiske scene om diktaturets ofre. Anbefalet af bibliotekar Mie Henriksen, Hammel Bibliotek