Anonym (ikke efterprøvet)

Forførerens Dagbog af Søren Kierkegaard

En fængslende historie om den spekulerende og udspekulerede forfører Johannes, der er sig selv og sine åh, så spændende oplevelser nærmest - en psykologisk indsigt i en begavet narcissist. Og en historie med et - måske - eviggyldigt tema.

Filosofiens trøst

Forfatteren, en fornem romersk senator, forestiller sig mens han venter på at blive henrettet, en samtale med Filosofien i skikkelse af en kvinde. Prosa, digte og dialog veksler og beskriver tidsløse eksistensspørgsmål

Etikken

Aristoteles' (384-322 f.Kr.) etiske hovedværk om det gode liv også kendt som "Den nikomacheiske etik" ("Ethica nicomachea")

Det ene

Oversat fra græsk efter P. Henry & H.-R. Schwyzers udgave, Émile Bréhiers Budé-udgave og Richard Harders udgave

Kend dig selv

Optryk af dialogen Alkibiades, Symposion, Hulebilledet fra Staten, Sokrates forsvarstale og uddrag af dialogen Theaitetos. Med indledning til hver af teksterne

Marcus Aurelius - tanker om livet og væren

Et udvalg af de betragtninger som den romerske kejser og filosof Marcus Aurelius (121-180) gjorde sig over emner som den rette livsførelse, ånden og legemet, døden, og menneskets plads i naturen. Fremstår som ledetråde for det moderne menneske i en urolig tid. Med forord der beretter om teksternes…

Om verdens natur

Gennem et læredigt på i alt 7414 vers, ordnet i seks bøger, forsøger forfatteren (96-55) at forklare alt om verden og livet ud fra grækeren Epikurs' materialistiske filosofi