Anonym (ikke efterprøvet)

Alt under månen

I almanakform fortælles om årets gang i 1500-tallet. Fortællerne er Tycho Brahe og hans assistenter på Hven.

Stjerneborg

Historisk roman om Tyge Brahe og hans liv på Hven, hans astronomiske opdagelser, hans rolle som forhadt lensmand og forholdet til den ikke-adelige Kirsten, som har født ham 6 børn