Anonym (ikke efterprøvet)

Lucie

Romanbiografi som skildrer Ingemanns hustru, Lucies, liv fra 2-3 års alderen til 1811, hvor forældrene accepterer forbindelsen til den senere salmedigter

Landsbybarnet

Romanbiografi som skildrer Ingemanns liv fra barndommen i Torkilstrup præstegård på Falster, over Slagelse Latinskole indtil året 1811, da han som 22-årig jurastuderende i København bliver mere og mere optaget af digtningen