Anonym (ikke efterprøvet)

Kældermennesker

109 små tekster med kommentarer til nutidens populistiske strømninger og tendenser af den skarpe, intellektuelle og utrættelige samfundsdebattør.

Forstå populismen!

Et velargumenteret opgør med den forsimplede fremstilling af populismen som en entydig, negativ bevægelse.