Anonym (ikke efterprøvet)

Luther og Danmark i 500 år

I 2017 er det 500 år siden Luther slog de såkaldte teser op på døren ind til slotskirken i Wittenberg. I Luther og Danmark beskriver Martin Schwarz Lausten, hvordan vi i Danmark fra 1500-tallets reformation til nyeste tid har brugt (og misbrugt) Luther og hans tanker. Såvel kirke som statsmagt…

Tænkepauser: Reformationen

Demokrati og velfærdsstat, nazisme og jødehad. Alt sammen følger det i hælene på den rodebunke til reformationen, som vel ikke engang Vorherre kan hitte rede i. Mange af os tror sågar, at det var den kriseramte munk Martin Luther, som slog de 95 teser mod kirkens afladshandel op på kirkedøren i…

Martin

Reformationen i streger. Et flot værk og en vellykket introduktion til en stor historiske skikkelse.

Manteuffel

Hanau den 10. november 1938. Krystalnatten har efterladt synagogen som en rygende ruinhob. Men i et uskadt hulrum bag toraskrinet dukker en samling gamle dokumenter op. Sagen overdrages til »SS-Ahnenerbe«, hvor nazisterne forsker i germansk heltedåd og okkulte fænomener. For dem er dokumenterne…

Godbidder

En samling citater fra Luthers samtaler med sine kollegaer, studerende og andre gæster, der sad med omkring hans middagsbord. Citaterne er samlet i temaer, og emnerne tæller bl.a. ægteskab, børn, undervisning, krig, død, kirken og musik.

Løft blikket

Debatbog om at flytte fokus fra ens eget liv og ønske om selvrealisering til medmennesker og Gud. Med eksempler fra litteraturen, Luther, Grundtvig, Kierkegaard og sit eget liv, analyserer Gotfredsen narcissismens kraft.

Havets grå kanoner

Borgerkrigen er gået ind i sin sidste fase; Krigsskibet CSS Manassas under ledelse af kaptajn Pelle jagter Nordstaternes handelsskibe og tvinger derved handelen i knæ; Præsident Lincoln sender USS Oswego og den temperamentsfulde kaptajn Stacy efter Pelle

Martin Luther

Reformatoren Martin Luther (1488-1546) placeres som et barn af Europas opbrudstid og det påvises bl.a., hvordan den dødsangst, der prægede tiden, får betydning for Luthers reformatoriske teologi, og hvordan han sætter sit præg på europæisk kultur og samfund.

Luther - med egne ord

I dagbogsform skildres Martin Luthers liv i 1500-tallet, fra han begyndte som augustinermunk, fortsatte som katolsk pater og sluttede som teologisk professor. Fra den første tvivl og anfægtelse over det spirende oprør og til sidst det endelige opgør med den katolske kirke

Spion for nattens ryttere

Med den 15-årige Karl som hovedperson følger vi Martin Luthers grundlæggelse af den evangelisk-lutherske kirke