Anonym (ikke efterprøvet)

Brorson - sjælens digter

’Sjælens digter’ er en interessant, nuanceret og velskrevet introduktion til vores store pietistiske salmedigters liv og værker.

H. A. Brorson

Fortolkning af Hans Adolph Brorsons (1694-1764) forfatterskab