Anonym (ikke efterprøvet)

Nationalitet

Tankevækkende tænkepause om nationalitet i lille velskrevet sag. 

Dansk

En debatbog om integration, danskhed og danske værdier. Ida Aukens personlige svar på de værdipolitiske spørgsmål og hendes vision for Danmark. Hun trækker på personlige erfaringer og henter inspiration i fædrelandets historie

Over stregen - en Flensborg-krønike

Dramatiseret familiekrønike som tager sin begyndelse i 1910, da den unge Maria tager til tysk Østafrika som missionærkone; Senere får vi skildret livet i Flensborg som dansksindet i mellemkrigsperioden og frem til krigens afslutning

I grænselandet - rejsebreve fra Sydslesvig

For 150 år siden led Danmark nederlag ved Dybbøl og Slesvig-Holsten blev en del af Tyskland. Senere blev den nordlige del af Slesvig genforenet med Danmark men syd for grænsen bor stadigvæk flere tusinde tyske statsborgere der føler sig som danskere og den danske stat betaler hvert år omkring…

Gustav Johannsen

Biografi om politikeren Gustav Johannsen (1840-1901) som efter krigen i 1864 kæmper for de dansksindede sønderjyder, med fokus på årene 1880 og frem til hans død i 1901. Belyser interne stridigheder i den danske bevægelse i 1880'erne og 1890'erne og den sproglige og kulturelle kamp som…

Gustav Johannsen og moderniseringen af danskheden i Sønderjylland

Efter det danske nederlag ved krigen i 1864 var Sønderjylland kommet under tysk herredømme. For de danskere, der var endt syd for grænsen, betød det startskuddet til en langvarig kamp for en genforening med Danmark. Som sønderjydernes folkevalgte repræsentant i både Rigs- og Landdagen i Berlin var…

Benny

Den midaldrende socialdemokratiske Benny, en pensioneret metalarbejder, har svært ved at acceptere udviklingen i retning af et mere multikulturelt Danmark. Bennys synspunkter er ikke helt forenelige med resten af familiens holdninger, og da hans datter får en iransk kæreste, giver det anledning til…

Danmark : tænkepauser 8

Danmark - du ved nok, det er dér, hvor bøgen spejler sin top i bølgen blå. Men bøgetræer og friske strande er ikke i sig selv danske. Malere, komponister og digtere har gjort dem danske. Hvis en udlænding kommer til landet, kan han eller hun ikke se noget særlig dansk ved en strand med…

Folk: tænkepauser 7

Om begrebet folk eller folket. Der redegøres for begrebets historie og påpeges, at vi næppe kan undvære begrebet fremover. Det er folkets status, vi strides om i dag, når vi diskuterer identitet, værdier og danskhed