Anonym (ikke efterprøvet)

Økopoesi

Poesien spiller en væsentlig rolle i klimalitteraturen, da den ofte anses for at være en genre med en særlig sensibilitet og styrke i forhold til at udforske ændringerne i menneskets natur- og omverdensforhold. Denne liste rummer et udpluk af nyere danske økopoetiske værker.

Årets bedste lyrik 2020

Digte beskæftiger sig ofte med følelser og stemninger. Digte kan, i den komprimerede form de har, åbne for store billeder og tanker, vi kender fra os selv. Den bedste danske lyrik fra 2020 tager livtag med store samfundsetiske problemer og smertelige temaer om tab, kønsdysfori og…

Lyden af skyer

Endnu engang kortlægger Tafdrup verden gennem sine digte - og denne gang lægger hun øret til eksistensens pulsslag og sorterer alle verdens lyde.