Anonym (ikke efterprøvet)

Virginia Woolfs have - historien om haven ved Monk's House

Om Virgina og Leonard Woolfs hus og have ved Monk's House i Sussex. Inspireret af deres breve og dagbøger fortæller forfatteren, som i 10 år selv har boet i deres hus, om deres historie og haveinteresse. Havens rum og udvikling siden 1919 beskrives og suppleres med biografiske oplysninger om…