Anonym (ikke efterprøvet)

Homo Timidus

Indhold: Introduktion til horror ; Horror og betydningslag ; Horror i et evolutionspsykologisk perspektiv ; Chili-teori ; For meget af det onde ; Oversigt over nyere dansk horror ; Steen Langstrup ; Hanna Lützen ; Peter Mouritzen ; Bjarne Dalsgaard Svendsen