Anonym (ikke efterprøvet)

Den danske reformation

Et velskrevet og gennemillustreret stykke danmarkshistorie, der giver et kort og nuanceret indblik i en meget afgørende historisk periode.

Luther og Danmark i 500 år

I 2017 er det 500 år siden Luther slog de såkaldte teser op på døren ind til slotskirken i Wittenberg. I Luther og Danmark beskriver Martin Schwarz Lausten, hvordan vi i Danmark fra 1500-tallets reformation til nyeste tid har brugt (og misbrugt) Luther og hans tanker. Såvel kirke som statsmagt…

Martin

Reformationen i streger. Et flot værk og en vellykket introduktion til en stor historiske skikkelse.

Niels Hemmingsen: Storhed og fald

Beskriver teologen Niels Hemmingsens (1513-1600) til tider temmelig kaotiske familieforhold, hans virke som professor og rektor. Der gøres meget ud af hans teologi, og hans moralistiske kristentro og hans syn på en række sociale og politiske emner.

Martin Luther

Reformatoren Martin Luther (1488-1546) placeres som et barn af Europas opbrudstid og det påvises bl.a., hvordan den dødsangst, der prægede tiden, får betydning for Luthers reformatoriske teologi, og hvordan han sætter sit præg på europæisk kultur og samfund.

Profeterne i Evighedsfjorden

Med 'Profeterne i Evighedsfjorden' har Kim Leine skabt et monument i bogform over tabet af den danske uskyld på Grønland. Vinder af Nordisk Råds Litteraturpris 2013.