Anonym (ikke efterprøvet)

Under gaderne, fjeldet

Digtsamling af dansk/grønlænder, der i samlingens 3 cyklusser søger identitet og etnicitet i de menneskeskabte gader, han færdes i, for så til sidst måske at finde det "hjem", vi alle leder livslangt efter, i de grønlandske fjelde, han synes at kende og genkende dybt med sin digteriske sjæl