Anonym (ikke efterprøvet)

Under Fanen : Digte fra de sønderjydske Krige

Indhold: Sønderjydens Sang ; Voldstrup ; August Møller ; En Ilddåb ; Berettiget Indignation ; Smukke Tilbud ; Sjette Juli March ; Flag i Masten ; To Skud ; En Dansk Proletar ; En Skandsegjæst ; Kokarden ; Sexogtreds ; Pionérens Fortælling ; Graven ved Høruphav ; På Idsted Hede

Tilbage til Cold Mountain

"Cold Mountain" - I slutningen af Den amerikanske Borgerkrig deserterer Inman for at komme hjem til sin Ada, der med store vanskeligheder driver fædrene-gården - Deres længe adskilte liv forenes igen ved krigens afslutning

Silken

Den driftige franske handelsmand Hervé Joncour rejser i midten af 1800-tallet til Japan for at købe silkelarver. Hans oplevelser af japansk kultur og kærlighed kommer til at præge resten af hans liv.

Fodfolk

Bag Dannevirke-voldene måtte unge danske soldater i 1864 se deres grufulde skæbne i øjnene - Forhutlede og ladt i stikken af deres øverste kunne de ikke give prøjserne meget modstand