Anonym (ikke efterprøvet)

Analyser fra 1920'erne

Litteraturhistorien har det med at forme sig omkring skelsættende begivenheder og skred i den verdenspolitiske situation. Dette gælder også for den danske litteratur i 20'erne, hvis æstetiske og ideologiske krumspring udfolder sig i skyggen af de traumatiske erfaringer fra Første…

Tortur - Tænkepauser

Tortur er grusom. Men den virker. Desværre mest når ofrene er uskyldige. De indrømmer hvad som helst. Terrorister bider derimod sjældent negle ved udsigten til at få dem revet ud. De vil dø for deres sag. Alligevel tror mange, at tortur er det bedste forsvar mod alskens bombemænd. Men faktisk…

Den store Gatsby

Et gribende portræt af en tid og en generation i en verden der var ny og hvor intet syntes umuligt.

Som dine dage er

Efter giftermålet med Jørgen i 1920'erne flytter Julie ind på svigerforældrenes gård i den norske bygd -  De unge må ikke overtage gården, og kun med stor stædighed nås en forståelse.1. udgave 1995

Vinterhuset

Tre veninders liv i mellemkrigstidens England: Robin der som kommunist deltager i den spanske borgerkrig, Maia som gifter sig til formue og ulykke, og Helen, der finder sig i faderens undertrykkelse

Vintergenerationen

Den intellektuelle lægefamilie Gradov er - med familiens overhovede som Stalins personlige læge - tæt på Sovjetunionens dystre historie, men må trods de tætte forbindelser til diktatoren kæmpe for at overleve omvæltningerne

Rastløshedens bog

Af indre psykologisk nødvendighed havde den portugisiske digter flere personligheder. Her er bogholderiassistentens Soares' prosanotater. Han foretrækker drømmene frem for virkeligheden og skriver sig ud af depressionerne for at glemme

Proprietærer og husmandsbørn

To halvdokumentariske beretninger som skildrer gode og onde menneskers liv på landet i perioden ca. 1880-1945, henholdsvis på egnen mellem Vejle og Horsens og i Vendsyssel