Anonym (ikke efterprøvet)

Den skabende sfære

En sammenlignende læsning af Jan Kjærstads roman Homo Falsus og Sophus Claussens digt Digteren og Daarskaben ud fra den amerikanske kritikers Harold Blooms teorier om angsten for indflydelse som en altafgørende faktor i den litterære skabelsesproces