Anonym (ikke efterprøvet)

Universets hersker

Meta-typerne fra planeten Kouronia vil erobre Jorden, men møder alvorlig modstand fra kamptropperne fra Jordens samlede forsvar; Kampen beskrives fra begge sider, og kampen kan betyde at alle mennesker udslettes i 2072

Den skabende sfære

En sammenlignende læsning af Jan Kjærstads roman Homo Falsus og Sophus Claussens digt Digteren og Daarskaben ud fra den amerikanske kritikers Harold Blooms teorier om angsten for indflydelse som en altafgørende faktor i den litterære skabelsesproces