Anonym (ikke efterprøvet)

Ifølge Sofia af Øystein Lønn

Tre mand frem for en kvinde: koncist og gådefuldt kammerspil med døden som konstant nærværende.  Grundtonen er tristesse blandet op med borgerskabets charme og musikkens verden. Anbefalet af bibliotekar Birgit Kringelbach, Frederiksberg Bibliotek

Simens storme af Øystein Lønn

Med et særegent sprog breder Øystein Lønn billeder ud med en rigdom af detaljer. Man fornemmer duft, farve, raseri og begær i denne krævende roman om stormene i Simens liv.