Anonym (ikke efterprøvet)

Kampmann, Christian - Visse hensyn

Christian Kampmanns 4-binds-beretning om denne københavnske overklassefamilies storhed og fald har alt det, der skal til for at skabe en bestseller.