Anonym (ikke efterprøvet)

Havets grå kanoner

Borgerkrigen er gået ind i sin sidste fase; Krigsskibet CSS Manassas under ledelse af kaptajn Pelle jagter Nordstaternes handelsskibe og tvinger derved handelen i knæ; Præsident Lincoln sender USS Oswego og den temperamentsfulde kaptajn Stacy efter Pelle

Den generøse ortodoksi

Foruden titel-essayet rummer bogen tyve nedslag i den teologiske tradition, som har været skelsættende for kristendommen i Danmark – fra begyndelsen til nyeste tid.

Niels Hemmingsen: Storhed og fald

Beskriver teologen Niels Hemmingsens (1513-1600) til tider temmelig kaotiske familieforhold, hans virke som professor og rektor. Der gøres meget ud af hans teologi, og hans moralistiske kristentro og hans syn på en række sociale og politiske emner.

I krig og kristendom

Første halvbind i stor biografi om den indflydelsesrige tyske teolog Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer var en af de største skikkelser i den protestantiske teologi i det 20. århundrede. Samtidig var han en af Det Tredje Riges første og mest konsekvente modstandere. Han var måske den…

Forbandelsen

Biografisk, dramatisk roman om Søren Kierkegaard, som tegner et psykologisk og teologisk portræt af en sammensat person og af Kierkegaards filosofiske eksistenstænkning som har lidenskabelig fokus på "hin enkelte".

Øjeblikkets evighed

Biografisk roman om Søren Kierkegaard, som tegner et psykologisk og eksistentielt portræt af en sammensat og plage person og hans filosofiske og teologiske tænkning, stærkt påvirket af bruddet med hans forlovede, Regine Olsen

Forbandelsen

Biografisk, dramatisk roman om Søren Kierkegaard, som tegner et psykologisk og teologisk portræt af en sammensat person og af Kierkegaards filosofiske eksistenstænkning med lidenskabelig fokus på "hin enkelte".

Luther - med egne ord

I dagbogsform skildres Martin Luthers liv i 1500-tallet, fra han begyndte som augustinermunk, fortsatte som katolsk pater og sluttede som teologisk professor. Fra den første tvivl og anfægtelse over det spirende oprør og til sidst det endelige opgør med den katolske kirke