Anonym (ikke efterprøvet)

Passatvind og flyvefisk

Rejseberetning fra en mand, der forfulgte sin drøm og satte karrieren og det "normale" liv på stand-by i to år for at sejle jorden rundt i en 42-fods havkrydser af typen Phantom 42.

De danskes øer, bind I

Et ungt par foretager en nutidig sørejse rundt i Det Sydfynske Øhav i Achton Friis' fodspor

Mammutmanden

På baggrund af bl.a. breve, dagbøger og telegrammer fortælles dramadokumentarisk om Jeanette-, Vega- og Dijmphna-ekspeditionen i Polarhavet og om ægteparret Anna og August Thornams rejse til Østsibirien og deres ophold der

Rejsen mod vest

Konceptet er udviklet af og tilhører: Det Historiske Hus Aps

Galatheas forunderlige rejse

Med udgangspunkt i deltagernes breve og dagbøger, samt uddrag fra de officielle beskrivelser af den første danske jordomrejse, fortælles om historiske, maritime, sociale og forskningsmæssige aspekter af ekspeditionen

Grisen fra Birka

Billedbog. Lindbom er gris og bor i vikingehandelsbyen Birka ved Stockholm i Sverige. Han rejser med vikingen og handelsmanden Bjarne mod Island, hvor Bjarnes forældre bor. De må dog til Grønland for at finde dem og undervejs rundt om Markland og Vinland, som er dele af Amerika. Lindbom finder sit…

Rejsen om den blå planet

Den færøske forfatter apterede som 21-årig en sejlbåd af jerncement for at sejle jorden rundt. På rejsen mødte hun sin senere ægtemand, blev gravid og fødte en datter. Desuden fortæller hun bl.a. om grundstødning, arrestation i Portugal, sønderrevne sejl og hårdt vejr

Afrodites smil

Om forfatterens lange sørejse med Nordkaperen fra Indien til Grækenland, en sejlads mellem kontinenter, men også mellem forskellige religioner: buddhismen, hinduismen, islam, kristendommen og jødedommen.