Anonym (ikke efterprøvet)

Gynther Hansen: En mands død

Kommer man nord for Kongeåen, hører man tit, at sønderjyder er hidsige. Det skal nogen nok få bekræftet, når de har tygget sig igennem Gynther Hansens udmærkede beskrivelse af en sønderjysk ærke-patriark i En mands død. Gynther Hansen bor selv i Felstedskov ved Aabenraa.

Gynther Hansen: Befrielse

Gynther Hansen, forfatteren fra Felstedskov ved Aabenraa, har med »Befrielse« skrevet videre på romantrilogien om drengen Ernst fra det tysksindede hjem i Sønderjylland. De første tre bind handlede om Ernst under og efter Anden Verdenskrig: "Hitler, min far og mig", "Soldaterne" og "Danskerne" - den…

Gynther Hansen: Mig og min storebror

Indtil sit 15. år så forfatteren Gynther Hansen Hitler som en helteskikkelse. Man da Anden Verdenskrig var slut, læste den unge Gynther Hansen om de tyske koncentrationslejre og besluttede sig for at blive dansk - selv om han kom fra en hjemmetysk familie i Varnæs. Hans barndom og voksenliv i det…

Gynther Hansen: Dødsdrift

I romanen »Dødsdrift« rammer den sønderjyske forfatter Gynther Hansen alle de store temaer i sit forfatterskab: Det tyske over for det danske, nazismen i Nordslesvig og menneskets indre dæmoner - alt sammen forenet i den realistisk-psykologiske roman. På det konkrete plan er Dødsdrift en roman om…

Gerd Laugesen: Hjemsted

Hjemsted er en landsby uden for Skærbæk i det vestlige Sønderjylland. Et rart navn på en lokalitet. Det er tillige navnet på en gård, der er på tvangsauktion, og som forfatteren Gerd Laugesen forelsker sig i under sine rejser langs den danske vadehavskyst – og lidt af den tyske med. »Hjemsted« er…

Hans Schmidt Petersen: Den sørgeligste død

Finansjongløren Mogens Toft findes død i sin luksusvilla ved Aabenraa Fjord. Det tyder på selvmord, men Carsten er skeptisk. Syd for grænsen dukker et andet lig op, i dette tilfælde er manden død ved drukning. Liget tilhører romfabrikant Lornsen, en af Flensborgs mægtigste mænd – på papiret i hvert…

Hans Schmidt Petersen: Sneglens hus

Ting er ikke altid som, man tror, de er. Og, ifølge en af Litteratursidens brugere, da slet ikke i første bind af Hans Schmidt Petersens grænselands-trilogi. »Sneglens hus« hedder bogen, og forklaringen på hvorfor, den hedder sådan, får man først på de to sidste sider. Og uden at snyde dig, der…

Karsten Lund: Fyrre nætters march fra Zaritza

Journalist Karsten Lunds spændingsroman "Fyrre nætters march fra Zaritza" er guf. En sønderjyde vil ikke blot sluge bogen for dens litterære kvalitete men også for handlingen, der er henlagt til kendte miljøer omkring Flensborg Fjord.

Birte Blønd: Skillelinier

I 2001 romandebuterede sønderjyden Birte Blønd med bogen "Grænsegænger" og fik gennemgående en sympatisk modtagelse. Romanen beskriver en opvækst i 30ernes grænseland med dansk-tyske forviklinger, der efter min smag virker for konstruerede. Ditto sproget, der er lovligt overlæsset. Litterært virker…

Gerd Rindel: Men himlen lukker sine øjne

Det siges igen og igen om de dansksindede nordslesvigere, der var i Kejser-Tysklands uniform i Første Verdenskrig. De kæmpede i en krig, der ikke var deres. Det er jo rigtigt. Rigtig mange unge mænd har især i det 20. århundrede måttet slås for en ide, som magtmænd fostrede. Ikke blot de…